Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Hevosvaruste Valjaskulma Virranniementie 134, 70420 KUOPIO, Finland

Puhelin: +358-443173577, Sähköposti: valjaskulma`miuku`dnainternet.net,

Y-tunnus: 2271840-0

Rekisteröity: Patentti- ja rekisterihallitus, Helsinki, Suomi

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Valjaskulma.fi:lle.

Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi • Osoite • Sähköpostiosoite • Puhelinnumero • Tilaustiedot • Suoramarkkinointilupa • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tilastotietoja tuotetilauksien ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.

Tietojen luovutus

Hevosvaruste Valjaskulma ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.